الکتروکات با هدف ایجاد روحیه همکاری بین همکاران ایجاد شده و از اهداف اصلی ما ایجاد و نشر نمادها و اشکال ایرانی اسلامی می باشد.
 در هیچ شرکت و مجموعه ای فرد بدون مسئولیت و هدف وجود ندارد وهر شخص برای هدفی خاص استخدام می شود 
 ما هر کدام کارمندی از کارمندان خدا هستیم ، پس باید وظیفه و کارهای درست را انجام دهیم.

 در  فرآیند تولید هر محصول تجربه و تست یکی از پارامترهای اصلی است با این حال و با توجه به نوع فعالیت ما، لازم است که همکاری و انتشار تجربیات بهتر صورت گیرد 
 امید است که هر کدام از ما بهترین فعالیت روزانه را داشته باشیم و از خودخواهی و منفی نگری دوری کنیم و بتوانیم بهترین ها را رقم بزنیم.
آدرس ما : خراسان رضوی ، تربت حیدریه ، شهرک ولی عصر (عج)،دانشجو 18

 جیمیل : zendegientekhabe@gmail.com